o konferencji

1

Koło naukowe literatur eksperymentalnych Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „Kategoria eksperymentu w literaturze”

Jak zauważa Raymond Federman (Surfikcja – cztery propozycje w formie wstępu), w rozumieniu pojęcia eksperymentu panuje ogólne zamieszanie: wszystko, co nie mieści się w kategorii „prozy sukcesu” (komercyjnego rzecz jasna) albo nie jest tym, co Jean Paul Sartre nazywał „literaturą pożywną”, wszystko, co jest oceniane jako „nie dla czytelników” (…), zostaje natychmiast zesłane w rejony eksperymentu – w miejsce bezpieczne i jałowe. Eksperymentem literackim może być więc (i bywa!) literatura zupełnie do siebie niepodobna, przygodnie sprowadzana do pojęcia, które w istocie rzeczy nie posiada wyraźnie zarysowanego zasięgu znaczeniowego.

Eksperyment pozostaje więc pojęciem niesprecyzowanym i polisemicznym, jednocześnie często używanym do nazywania zjawisk kulturowych, a także praktyk społecznych. Z potrzeby bardziej subtelnych rozróżnień – którą kieruje ciekawość rozumienia i kształtowania się tej kategorii, a także jej przydatność w odczytywaniu świata zapraszamy do współtworzenia wydarzenia, pomyślanego jako okazja do wymiany spostrzeżeń, ale przede wszystkim zajmujących dyskusji.

Prosimy o przesyłanie abstraktów szczególnie (choć nie jedynie), w obrębie proponowanych obszarów:

 • Eksperyment w literaturze – definiowanie, sposoby rozumienia, kształtowanie terminu;

 • Użycia/nadużycia pojęcia eksperymentu w praktyce filologicznej, badaniach, krytyce;

 • Granica eksperymentu – gdzie jest i kto ją definiuje?

 • Eksperyment w ujęciu historycznym, prekursorstwo;

 • Eksperyment literacki współcześnie. Co jest eksperymentem dzisiaj?

 • Udany i nieudany eksperyment literacki;

 • Eksperymentalizm a awangardowość;

 • Eksperyment a materialność i nośnik tekstu;

 • Eksperyment medialny;

 • Eksperyment literacki w kontekście interartystycznym;

 • Eksperymentalne gatunki literackie, eksperyment na gruncie teoretycznym;

 • Eksperymenty edytorskie;

 • Eksperymentator – figury, sylwetki, postawy twórcze;

 • Literatura eksperymentalna – środowiska twórcze, badawcze i wydawnicze;

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies), pozostające w tematyce konferencji.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres knliteratureksperymentalnych@gmail.com mija 24 czerwca 2018 roku. Prosimy o przesyłanie dokumentu w pliku reformowalnym (.doc, .docx, .rtf, .odt), zatytułowanym wg schematu: „nazwisko imię abstrakt”. W dokumencie prosimy zawrzeć także: tytuł referatu, afiliację, abstrakt (maks. 600 słów), notę biograficzną z informacją o zainteresowaniach badawczych (maks. 100 słów), numer telefonu i korespondencyjny e-mail, a także adnotację – czy zgadzają się Państwo, aby adres pocztowy został umieszczony w programie.

Konferencja odbędzie się 19 października 2018, na Wydziale Polonistyki UW (kampus główny, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28).

Organizator planuje wydanie monografii. Udział jest bezpłatny.

Komitet organizacyjny:

Paulina Chorzewska (paulina.chorzewska@gmail.com),

Honorata Sroka (h.sroczanka@gmail.com),

Marcin Demianiuk (marcin.demianiuk.1993@gmail.com),

Jacek Karaczun (jacekaraczun@gmail.com)

Opiekun naukowy:

dr Piotr Kubiński

Nasza graficzka: Aneta Margraf-Druć

Należy pytać w razie wątpliwości: knliteratureksperymentalnych@gmail.com

Program i abstrakty można zobaczyć tutaj: https://uweksperyment.files.wordpress.com/2018/08/programwrzesien.pdf

A zdjęcia z wydarzenia tutaj: https://uweksperyment.wordpress.com/2018/11/09/zdjecia-z-konferencji/

Reklama